Slide 1

Středočeská ovocná stezka

Slide 2

Středočeská ovocná stezka

Slide 3

Středočeská ovocná stezka

Slide 4

Středočeská ovocná stezka

Hlavní informace

Slavnostní otevření Středočeské ovocné stezky je za námi

sobotu 11. května 2013 byla za účasti veřejnosti, MAS Podlipanska a Regionu Pošembeří slavnostně otevřená STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA. Nejprve byla v půl desáté přestřižena slavnostně páska v Křečhoři na návsi a v Českém Brodě u nádraží, v místech, kde je umístěna vstupní tabule na stezku. Po tomto aktu se vydalo několik cyklistů na trasu. Bohužel počasí se nám nepodařilo objednat úplně ideální, ale i tak někteří dorazili do Přistoupimi na fotbalové hřiště, kde byl připraven program pro děti, občerstvení a po 15,00 hodině proběhlo losování o let balónem. Byla tak završena soutěž o sběr razítek a obrázků podél stezky a čtyři šťastlivci poletí za příznivého počasí balónem. Ostatní přítomní dostali drobné dárky a srdečné pozvání na trasu Středočeské ovocné stezky, kde vás rádi uvítáme v celé nadcházející výletnické sezóně.

Ojedinělá tematická Středočeská ovocná stezka, propojuje území regionu Pošembeří a Podlipanska v délce 72 km. Na trase je 10 krytých odpočívadel s informačními panely o ovocnářství. Můžete navštívit dva úseky s umělecky ztvárněnými naučnými tabulemi. Jeden naleznete u rybníka sv. Prokopa u Ždánic a druhý na cestě mezi obcemi Limuzy a Mrzky. Panely přibližují dětem hravou formou ovocnářství. Na stezce jsou pro milovníky nových technologií umístěny taggy, kde naleznou informace o obcích v okolí stezky.

Mapy včetně průvodců jsou zdarma k dispozici v kancelářích místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko, dále v informačních centrech a na obecních úřadech.

Středočeská ovocná stezka byla financována díky projektu Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, přičemž celková dotace činila 3,7 milionu korun.